• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

In 17 decembrie 2016, APFFPR a anuntat aprobarea OG nr. 96/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.1009 din 15 decembrie 2016, prin introducerea unui nou alineat la art. 21, dupa cum urmeaza :

„Art. 21^1 — (1) Furnizorii de formare profesionala a adultilor, autorizati in conditiile prezentei ordonante, au dreptul sa organizeze, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe de perfectionare si specializare definite la art. 8 alin. (3) lit. c), finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala."

(2) Lista specializarilor si perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor, autorizati in conditiile prezentei ordonante, au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si al persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

(3) Programele de formare pentru persoanele care au absolvit studii universitate, organizate de furnizorii autorizati de formare profesionala a adultilor, trebuie sa indeplineasca criteriile de calitate specifice nivelului de calificare, in conditiile legii."

Multumim tuturor celor care au contribuit la acest succes, in special APFFPR si celor care sustinut demersul acesteia!

Asociatia CENTRIUM a sustinut toate demersurile initiate si derulate de APFFPR, avand autorizate 2 programe de formare destinate persoanelor care au absolvit studii universitare (Evaluator proiecte si Manager proiect).